Vesti Hansen, 16971778 (age 80 years)

Name
Vesti Hansen
Given names
Vesti
Surname
Hansen
Name
Westi Egebjerg
Given names
Westi
Surname
Egebjerg
Birth November 16, 1697 25 26
Christening November 21, 1697 25 26 (Age 5 days)
MarriageValborg Mortensdatter AarbyeView this family

Death of a maternal grandmotherKaren Lauritsdatter
April 1699 (Age 16 months) Age: 68
Burial of a maternal grandmotherKaren Lauritsdatter
April 21, 1699 (Age 17 months) Age: 68 years7 months
Text:

Egebjerg 1799, #308

D 21 April .. fredag bleff begraffet Karen Lauritsdatter Westi Michelsens ......., .. 68 Aar och 7. Maaeneder gammel.

Quality of data: primary evidence
Birth of a brotherChristian Hansen
August 1700 (Age 2 years)
Occupation
Sognepræst

Number of childrenValborg Mortensdatter AarbyeView this family
6

Christening of a brotherChristian Hansen
August 22, 1700 (Age 2 years)
Birth of a brotherMorten Hansen
1709 (Age 11 years)
Graduation
Type: Student
1714 (Age 16 years)
Birth of a son
#1
Martin Vestesen Egebjerg
1718 (Age 20 years)
Birth of a son
#2
Hans Henrik Vestesen Egebjerg
1723 (Age 25 years)

Birth of a son
#3
Westi Westesen Egebjerg
May 15, 1735 (Age 37 years)

Marriage of a childMartin Vestesen EgebjergFrederikke HahnefeldtView this family
1750 (Age 52 years)

Marriage of a childBrolundSara Marie Vestidatter EgebjergView this family
May 27, 1750 (Age 52 years)
Death of a brotherChristian Hansen
1754 (Age 56 years)
Death of a fatherHans Christensen Kaaberøe
May 6, 1756 (Age 58 years)

Death of a motherEsther Westidatter
January 18, 1757 (Age 59 years)
Burial of a motherEsther Westidatter
January 24, 1757 (Age 59 years) Age: 85 years 11 months 3 days
Text:

Højby Sogn; 1757

D: 24 Januar

Esther Westisdatter, afg: Hans Christense Kobere, Sognedegn for Egebjerg ...., hans enke, døde hos sønnen, Morten Hansen, Sognefoged her af byen, og det meget hastigt om aftensen, da hun havde siddet og spundet den ganske dag igennem.

Quality of data: primary evidence
Marriage of a childWesti Westesen EgebjergMaren ChristensdatterView this family
July 26, 1759 (Age 61 years)

Death of a sonWesti Westesen Egebjerg
August 20, 1766 (Age 68 years)

Death of a brotherMorten Hansen
1772 (Age 74 years)
Burial of a brotherMorten Hansen
November 15, 1772 (Age 74 years)
Associate
Type: INDI

Dåbsvidne: Cathrine Westidatteraunt
Death September 16, 1778 (Age 80 years)
Family with parents
father
16721756
Birth: June 1672 36Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amt
Occupation: Degnfrom December 16, 1695 to 1756Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: May 6, 1756
mother
16711757
Birth: February 21, 1671 56 41Degneboligen, Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: January 18, 1757Højby sogn, Odsherred, Holbæk amt
Marriage
Marriage: February 13, 1697Egebjerg kirke, Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
9 months
himself
16971778
Birth: November 16, 1697 25 26Degneboligen i Guldager, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Occupation: SognepræstLysabild sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt
Death: September 16, 1778Lysabild sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt
3 years
younger brother
17001754
Birth: August 1700 28 29Degneboligen, Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
Occupation: Gaardmandfrom 1721 to 1731Braade, Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: 1754Gjelstrup, Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
10 years
younger brother
17091772
Birth: 1709 36 37Egebjerg sogn, Odsherred, Holbæk amt
Occupation: GaardmandHøjby sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: 1772Højby sogn, Odsherred, Holbæk amt
sister
Family with Valborg Mortensdatter Aarbye
himself
16971778
Birth: November 16, 1697 25 26Degneboligen i Guldager, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Occupation: SognepræstLysabild sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt
Death: September 16, 1778Lysabild sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt
wife
16991779
Birth: October 30, 1699Vallekilde sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: 1779
Marriage
Marriage:
son
17181780
Birth: 1718 20 18Særslev sogn
Occupation: Sognepræst for Lysabild sognbetween January 17, 1749 and April 14, 1780Lysabild sogn
Death: April 14, 1780Lysabild Præstegaard
6 years
son
17231784
Birth: 1723 25 23
Occupation: ByskriverFredericia, Elbo herred, Vejle amt
Death: May 1784Fredericia, Elbo herred, Vejle amt
13 years
son
17351766
Birth: May 15, 1735 37 35
Occupation: Uhrmager og Bøssemager
Death: August 20, 1766
daughter
daughter
daughter
ChristeningKB-1697-D: Egebjerg; Westi Hansen
Quality of data: primary evidence
SourceWibergs præstehistorie (Netudgave)
Text:

No 759. Lysabild (Lysabel),

Als Sønder Herred, Nordborg-Sønderborg Amt, Als-Ærø Stift.

16/4 1729 [p. Cap. Slag. St. Pet. K. c. 23] Vesti Hansen Egeberg* (Eegberg), f. Egebjerg, Ods H., 16/11 97; F. H. Christensen Kaaberøe, maaskee af Vang-T., Degn i Egebjerg; M. Ester Vestisdtr. Michelsen; St. Holbæk 14; Huslærer i Vallekilde; C. 10/6 21, h.; Skllrr. i Særslev v. Kallundbg.; ~ 18 (necessitate coactus) Valborg Mortensdtr. Aarbye af Vallekilde-H., f. 30/10 99, b. 1/9 79; 3 S., 3 D.; see Etm.; H. G. M. Brolund i Hørup; [† 16/9 1778. Anledningen til hans Kaldelse var, at, da Spsten. i Slagelse (Mag. F. A. With) af panisk Skræk for det til ham stillede Krav, at præd. for Kong Fred. IV. (som reiste gjennem Slag.), blev syg, maatte han, med kort Varsel, overtage sig dennes partes og skilte sig derfra til Kongens fulde Tilfredshed, saa at denne lovede E. det første ledige Kald, han søgte; blev dog først kaldet til Norge, men byttede med en Nordmand, hvis Navn ikke kjendes. Aandfuld, oeconomisk og tarvelig. Agtet, men ogsaa frygtet, af menigheden. W. 1/271 og 3/179; N. 144].

KUM II, s. 386 (»Vestius Iohannis Egeberg«, 17 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 15-18 (se nedenfor).

Quality of data: secondary evidence
SourcePersonalhistoriske Uddrag af M.R Meldals "Krønike for Lysabbel sogn"
Text:

Den 10de Præst Westi Eegberg*) havde faaet sit Navn efter Landsbyen Eegberg i Siælland, hvor hans Fader, Hans Kobbere, var Degn. Som Student var han Huslærer hos en Provst i Wallekilde i Sielland, med hvis Datter Valborg [han necessitate coactus] blev gift i en Alder af 21 Aar.

Kort efter at have naaet den kanoniske Alder blev han residerende Kapellan i Slagelse. Til denne By ankom Frederik *4 engang en Lørdag Aften og besluttede næste Dag her at bivaane Gudstienesten. Sognepræsten, derom underrettet, angrebes af en panisk Skræk, lagde sig syg, og satte saaledes Kapellanen i den Nødvendighed at paatage sig hans partes. Denne maatte anvende hele Natten til at udarbeide en Høimesseprædiken, hvilken han holdt til Kongens fulde Tilfredshed. Efter endt Gudstieneste lod Kongen Eegberg kalde til sig, tilkjendegav ham sit Bifald, og lovede ham det første ledige Præstekald, han søgte. Ifølge dette Løfte søgte og fik han kort efter et godt Kald i Norge, paa samme Tid som en Nordmand kaldtes til Lysabbel; men da denne foretrak sit Fødeland for Als, indgik han med JSegberg et Mageskifte, hvorved den sidste blev Sognepræst for Lysabbel.

I sin lange næsten 50 aarige Embedstid var han baade frygtet og elsket af Menigheden. Uagtet han paa sine Børn opoffrede be¬ tydelige Summer, efterlod han sig dog en Formue of over 4000 r. Langt fra at være gierrig, Var han dog en stor Hader af Overdaadiglied, Hans Børn og Yenner havde ved deres Overtalelser formaaet ham til at bestemme 100 r for høitideligen at feire sit Guld¬ bryllup; men ved nøiere Overveielse tog han sit Løfte tilbage, og anvendte den Sum til at skaffe 10 af sine Børnebørn Optagelse som Interessenter i det d. 13 Marts 1775 oprettede Livrenteselskab. End et Bevis paa hans Tarvelighed afgiver folgende Tildragelse: Den unge Præst Brolund paa Kekinis — samme Eegbergs Svi¬ gersøn — geraadede i Strid med sin Formand, Pastor emeritus Bøtcher, om et "Værelse i Præstegaarden, hvilket denne havde for¬ beholdt sig til Beboelse. Sagen skuld*! afgiøres ved en Provsteret, hvis Medlem Eegberg var. Da nu Brolund blandt andet yttrede, •at han, hellere end at savne et tæt og varmt Værelse, vilde noies med en Ret mindre om Middagen, svarede Eegberg fortrydelig: »Jeg gider, sandt for Gud, ikke høre saadan dum Snak; skulde jeg nøies med en Eet mindre til Middag, saa fik jeg de fleste Middage ingen Mad«. Han døde d. 16 Sept. 1778 i en Alder af 81 Aar. Yed at antegne ham blandt de Begravede tilfoier hans Søn dette Ønske: »Gud unde hans Legeme Hvile i Jorden og hans Siel Glæde for Guds Ansigt«. Hans Enke Valborg Eegberg oplevede ikke Naadensaarets Udgang, hun blev begravet d. 1 Septbr. 1779, 79 Aar gammel.

Deres Børn Vare følgende:

  1. Martin Eegberg, som succederede Faderen.

  2. Hans Henrik Eegberg, Portrætmaler, døde som Byskriver i Frederits. Tillige var han Aftægtsbolsmand paa 6 forskiellige Bøndergaarde, hvilke ban havde kiøbt og atter solgt, efteråt have af hver betinget sig en Aftægt

  3. "Westi Eegberg, født 15 Mai 1735, Uhrmiager og Bøssemager. Da han d. 26 Julii 1759 ægtede Pigen Maren Kristensen, kiøbte Faderen ham for 400 r et Frikaad1) i Sarup; men allerede d. 20 Aug. 1766 døde han af en ved Krybskytteri paadraget Forkiolelse. Af hans Döttre leve endnu Talborg Kirstine, gift med Aftægtsbolsmand Pet. Jørgensen i Sarup, og Sara Marie, gift med Aftægtsbolsmand Andr. Petersen i Mummark.

  4. Sara Marie Eegberg, som den 27 Mai 1750 ægtede Præsten Brolund paa Kekenis. Yed dette» Bryllup fandt tvende komiske Scener Sted. Provst Steenlos i Tanslet forrettede Kopulationen i Lysabbel Præstegaard, og begyndte sin Tale med disse Ord: »Ægteskaber sluttes i Himlen«. Da han, efter at have gientaget disse Ord tregange, forstummede, og En af Bryllupsgjæstere tilhviskede ham: »Tag fat paa Ritualet, Herr Provst!« fulgte han vel dette Raad, men udraabte forst; »Æ hær han Fortrid i æ Mornstund«. Denne Fortræd bestod, som man siden erfarede, deri, at der just den Dag i Provstens Hus skulde bages, og at Pigerne allerede havde slaaet Brødene op, førend de huskede paa, at Bagerovnen ikke var bleven varmet. Da Brudgommen om Aftenen vilde gaae til Sengs, savnedes til hans og Alles Forfærdelse Bruden. Hele Huset, Gaarden, Haven giennemsøgtes forgieves. Endelig forvandledes Jammeren til lydelig Jubel, da Bruden fandtes i Brudesengen

  5. Ester Eegberg, ægtede d. 8 Apr. 1755 Synsmand Esben Esbensen paa Tanslet Hede. Af hendes Børn er den ældste Bolsmand; en yngre Søn [døde som Degn i Tanslet]1"). fi. Inger Sofie Eegberg, døbt Tirsdag efter Allehelgensfest 1739, ægtede Accoucheur Petræus, dengang Forpagter paa Gunstrup og Eier af 18000»'. Denne Kapital tabtes efterhaanden dels ved slet Husholning, dels ved Processer, og tilsidst maatte Svigerfaderen kiøbe ham et Præsteindestested i Lysabbel og give ham en Tønde Land af Pastoratgrunden til Leie. Af disse Sødskende ere N° 3 og 6 fødte i Lysabbel, de øvrige i "Wallekilde eller Slagelse?